แพคเกจ

เลือกแพ็คเกจที่เหมาะสำหรับคุณ

Software Only
1 คลินิก

 • เวชระเบียน
 • ห้องยาและการเงิน
 • จัดการสินค้าหรือสต๊อคยา
 • ระบบตรวจออนไลน์
 • ออกใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการรักษา
 • พิมพ์ใบเสร็จ
 • บันทึกจุดฝังเข็ม
 • ระบบการจ่ายยาต้ม
 • ระบบรายงาน
 • เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน
 • เครื่องพิพม์ใบเสร็จ
 • ลิ้นชักเก็บเงิน
 • เครื่องพิพม์ฉลากยา
฿ 28,000

ค่าธรรมเนียม ฿3,000 / ปี

Full Option
1 คลินิก

 • เวชระเบียน
 • ห้องยาและการเงิน
 • จัดการสินค้าหรือสต๊อคยา
 • ระบบตรวจออนไลน์
 • ออกใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการรักษา
 • พิมพ์ใบเสร็จ
 • บันทึกจุดฝังเข็ม
 • ระบบการจ่ายยาต้ม
 • ระบบรายงาน
 • เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน
 • เครื่องพิพม์ใบเสร็จ
 • ลิ้นชักเก็บเงิน
 • เครื่องพิพม์ฉลากยา
฿ 35,000

ค่าธรรมเนียม ฿3,000 / ปี

Duo Full Option
2 คลินิก

 • เวชระเบียน
 • ห้องยาและการเงิน
 • จัดการสินค้าหรือสต๊อคยา
 • ระบบตรวจออนไลน์
 • ออกใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองการรักษา
 • พิมพ์ใบเสร็จ
 • บันทึกจุดฝังเข็ม
 • ระบบการจ่ายยาต้ม
 • ระบบรายงาน
 • เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน
 • เครื่องพิพม์ใบเสร็จ
 • ลิ้นชักเก็บเงิน
 • เครื่องพิพม์ฉลากยา
฿ 50,000

ค่าธรรมเนียม ฿3,000 / ปี